SLÆGTERNE "MENG" OG "HUNDEVAD" ¦ NOSTALGI ¦ SCT. VILHELM AF ÆBELHOLT ¦B-KLASSEN, ROSBORG 1973 - 76               
 
ORPHELINE OLSEN ¦ KATOLSK TRO ¦ OPSKRIFTER ¦  MUSIK-SIDER ¦ HORNUNG & MØLLER 19.315 ¦ HJEMMET, JELLINGVEJ 27 ¦  
 

Links til:

Erling Kristensen

Gustav Jahn

Leif Arffmann

Ole Olesen (Den hulkende sømand m.m.)

Willy Stolarczyk

Niels Stengaard

Musikskolen Vejle Kommune

Den Katolske Kirke i Danmark

Sct. Norberts Skole, Vejle

Sct. Norberts Kirke, Vejle

Rosborg Gymnasium og HF

Kreismusikschule Schleswig-Flensburg

Staatliche Jugendmusikschule, Hamburg

Musikschule Favoriten, Wien

Musikskolens Wien-tur, 2003

Katpod.dk

Katolsk Orientering

Fredy Jensen

 

 

Wolfgang

Familien Hundevad Mengs hjemmeside

 

Præsentation:

 

Maria Meng: født 9. juni 1958. Blev student i 1978 - fra Rosborg Amtsgymnasium - og fra b-klassen hvilket næsten har vist sig at blive en slags familietradition jvf. de følgende afsnit. Maria tog lærereksamen fra Jelling Statsseminarium (nu CVU Lillebælt) i 1983.

Mellem gymnasiet og seminariet anvendtes et år som pædagogmedhjælper på Mariasøstrenes Børnehave (nu: Sct. Norberts Børnehave) i Vejle. Et år, der dels gav mod på at beskæftige sig med børn, og dels medførte begejstring for den katolske kirkes institutioner hvilket igen afspejles af de senere valg af børnehave og skole til Cecilie og Christoffer. Fra 1983 lærer på Hældagerskolen i Vejle-forstaden Bredballe til 2001. Næsten fra starten havde Maria timer i Hældagerskolens specialklasser, og det gav inspiration til i sommeren 2001 at forlægge arbejdsstedet til Englystskolen i Børkop Kommune og dennes afdeling for DAMP-børn.

Efter 3 lærerige år med masser af udfordringer på det felt, faldt det imidlertid sådan ud, at Maria på sin vis er vendt tilbage til sit pædagogiske afsæt. Maria er - siden sommeren 2004 -  at finde på lærerkollegiet på Sct. Norberts skole, noget vi begge er meget glade for. Dermed vender hun tilbage til en god og velkendt katolsk institution i byen. Maria uddannede sig fra 2009 - 2011 som læsevejleder.

Flemming Hundevad Meng: født 1. juli 1957. Blev student i 1976 - som allerførste årgang fra Rosborg Amtsgymnasium (minsandten også fra b-klassen),hvor jeg i øvrigt blev præget for resten af mit liv af mødet med to store personligheder: Rektor Erling Kristensen (fhv. rektor på Sorø Akademi - klik her for at se mere om det) og den bredspektrede musiklærer lektor Gustav Jahn.

 En anden væsentlig ting som jeg tog med mig fra Rosborg-årene var min dansklærer Niels Stengårds engagement i sine elever (han var også Marias lærer i religion på Rosborg) og hans evne til, også udenfor skoletiden, at omgås dem på lige fod. Det har altid været et pejlemærke for mig i mit eget senere virke. Tog eksamen i musikvidenskab fra Århus Universitet i 1982 hvor mødet med en meget inspirerende lærer i sang, lektor Morten Slæbo, gav mod på og viden nok til at at jeg turde udfolde mig ved forskellige lejligheder indenfor den klassiske lied. Først lærer (klaver, sang og musikteori) - og fra 1992 musikskoleleder - på Vejle Kommunes Musikskole. I forbindelse med kommunal-reformen, hvor Egtved, Børkop, Jelling, Give og Vejle Kommuner blev lagt sammen, er jeg blevet ansat som chef for musikskolen i den nye Vejle Kommune.

Forinden har der været tid til at være medlem af Dansk Musikpædagogisk Forenings bestyrelse (1983 - 1987) og formand for denne forenings lærerudvalg (1983 - 1985) og medlem af Vejle Sct. Johannes sogns menighedsråd (1980 - 1992). I perioden 1998 - 2004 har jeg været medlem af Sct. Norberts Skoles bestyrelse, og fra 2003 - 2005 var jeg medlem af bestyrelsen for Rosborg Amtsgymnasium, og derved fik jeg en mulighed for at gøre en indsats for den skole der, tilbage i halvfjerdserne, betød så meget for mig. Er, som nævnt, fra tid til anden aktiv som sanger hvor det oftest er min meget gode ven, den helt fremragende pianist og komponist Willy Stolarczyk, der sidder ved flyglet, og som komponist (oftest af sange, hvor en anden af mine gode venner provst Leif Arffmann ved flere lejligheder har været forfatteren). Gennem de senere år har jeg også skrevet nogle salmer med tekst af sognepræsten ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle, Karsten Pedersen. Maria og jeg fordriver vores fritid med bøger, sommerhus, koncerter og en omfattende personkreds bestående af venner og familie. Cecilie, Maria og jeg indtrådte søndag den 25. maj 2008 i den Romersk-Katolske Kirke, og jeg er siden genindtrådt i Sct. Norberts Skoles bestyrelse - nu som den katolske menigheds repræsentant.

Et væsentligt kapitel for os alle er huset, som vi bor i - et hus med en sjæl som både kan høres og føles. Der samler vi kræfter til alle hverdagens nærkampe og dér udfolder vi os. I tæt sammenhæng hermed hører vore genboer, Kirsten og Ole Steen i "Villa Acon".

Christoffer Meng: Student 2008 (endnu engang fra Rosborg Gymnasium), lærervikar på Hældagerskolen 2008 - 09. Stud.Psych. ved Københavns Universitet siden 2010.

Wolfgang - alias Zeelandgårds Atlas: født 25. maj 2007. Ud af et kuld på 6 beagle-hvalpe valgte Wolfgang selv os under et besøg på Kennel Zeelandgård i Uggerby mellem Hjørring og Skagen den 11. juli. 10 dage senere flyttede han ind hos os og hører nu med til familien. Wolfgang skylder især to komponister sit navn: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - med hvem han næsten deler initialer Wolfgang Hundevad Atlas Meng - og Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957). Man kan møde dem begge inde på hjemmesiden. Det stiller jo især krav til Wolfgangs kulturelle uddannelse, men han hører også den tyske radiokanal "NDR-Kultur", når han er alene hjemme om formiddagen - tilsynedladende med stor fryd.

 
På "Arlecchino", Meinekestrasse, Berlin, oktober 2004
 
 
 

Nytår 2004 / 05

 

Mød mig på:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Site Meter 
Meng Sørensen© 2005