Nostalgi
Opdateret d. 20.3.2004

Rådhus og bedagede automobiler - (og et par stenstøtter).


Drejer man sig oppe ved toppen af Søndergade, får man øje på Vejles rådhus, det 4. af slagsen og det tredje med den beliggenhed. Det første rådhus lå på hjørnet af Kirkegade og Grønnegade, der hvor rådhuset ligger i dag, lå nemlig dengang i den katolske tid, byens dominikanerkloster. Klostret endte sine dage med reformationen, klosterkulturen var ét af de børn, som blev smidt ud med badevandet i den sammenhæng. Da de sidste munke havde forladt det, udnyttede man en del af klosterbygningen som rådhus, men i 1769 var det blevet en for brøstfældig løsning. Man byggede da Vejles 3 rådhus, der kun fik 110 år på pladsen, så lod man det nye rådhus, som nok bedre sømmede sig for en købstad i vækst opføre. Men klosterets gamle klokke, ja - den overlevede alle nedrivninger og opbygninger og hænger såmænd stadig i rådhusets tårn og slår dagens timer hver dag. Dette billede er formodentlig fra 30'erne. På det tidspunkt havde hyrevognene holdeplads på Rådhustorvet, og Sigurdjon Olofssons to stenskulpturer var ikke blevet stillet op endnu. Det blev de først - som prøveopstilling - i 1955, og de medførte en afsindig debat. Modstanderne hævdede, at skulpturerne, var for dominerende til det relativt lille torv, og at de forstyrrede udsynet mod rådhuset. Men de blev altså prøveopstillede, så byens borgere kunne vænne sig til dem. De er sådan set stadig prøveopstillede - nu på 49. år!

Bilerne holder her stadig, men det er efterkrigsmodeller, men Olofsson er ikke kommet på banen endnu, så vi er nok først i 50'erne.

O.K. - lad os så få Sigurdjon Olofsson på plads. Så kan man afgøre med sig selv, om hans to stenskulpturer tager pippet fra rådhus og torv, og om prøveopstillingen nu har varet længe nok, eller om vi simpelt hen ikke kan undvære dem.

Jvf. fotos er denne tegning af rådhusets nærmeste forgænger ganske naturtro. Et lille hus, som passede til den lille by, som Vejle var fra midten af 1700-tallet og et århundrede frem. Bag det gamle rådhus kan man se "Den Fogh'ske Friskole", som var byens offentlige skole. Bygningen forsvandt først i starten af dette århundrede, hvor først - fra 1890 Klostergades Skole og - fra 1902 Langelinie Skole havde overflødiggjort den.

Én af de biler, der kunne have holdt på Rådhustorvet på et meget tidligt tidspunkt, kunne være urmager og guldsmed Em. Kallerups "Oldsmobile". Om nu denne var Vejles første bil (nummerpladen viser Y 1), eller om Kallerup har medbragt nummerpladen fra en endnu tidligere model, kan jeg ikke fastslå, men at vi har med et ganske tidligt automobil at gøre, er ganske tydeligt. Aircondition-anlægget f.eks. er jo ganske enkelt indrettet.

Min bedste kendte Kallerup-familien, og det er også blandt hendes efterladte ting, at foregående billede af bilen dukkede op. Fru Kallerup overlevede sin mand med en del år, og her er min moster Christa på besøg hos hende. Moster Christa er 90 i dag, og er måske 16 - 17 år på billedet her. D.v.s. at billedet er fra ca. 1930, men selve boligindretningen, der har visse præg af klunkestil, er selvfølgelig ikke samtidens trend.

Sct. Nicolai og Julemanden bl.a.

Retur til Nostalgi-forsiden