Nostalgi
Opdateret d. 20.3.2004

Udsigt til byens galge


Her er vi rykket ud i kanten af Gammel Havn-kvarteret og står ved Vejles svar på Prags Karlsbro, Sønderbro, som man i et anfald af en sær vandalisme i 20'erne påklistrede to fortove på hver side. Ingen kan rigtig i dag se den smukke stenbro på grund af disse kunstige anordninger, som naturligvis hurtigst muligt bør rives af igen. Hvem ville vel overveje at installere neonreklamer på Sct. Nicolai Kirke? Mens vi taler om vandalisme, hvad var det så at rive Frederik Christiansens smukke gamle købmandsgård ned til fordel for Codanhus II, en bygning, der får Horsens Statsfængsel til at tage sig overmåde charmerende ud?

Vi kigger ned ad Søndergade fra rådhustorvet - og ser dermed sagen fra to side, som man jo altid skal. De fleste af husene ligger der endnu. Først for til venstre kan man se, at Severin Wulff må have ligget, hvor Alm. Brand Bank ligger i dag. På den modsatte side, hvor "Vadestedet", gymnasie-elevernes foretrukne værtshus, lå - og i dag ligger der en Kina-restaurant, lå dengang kobbersmed Poulsens forretning. En musikalsk kobbersmedeslægt, hvor mændende spillede ganske habilt og var medlemmer af Vejle Byorkester. Kobbersmedemester Michael Poulsen var oven i købet sanger, og da den Australsk/Amerikanske komponist, pianist og folkevisesamler Percy Grainger (1882 - 1961) kom til Vejle, hvor han boede i Mølholm hos Evald Tang Kristensen i "Mindebo", optog han adskillige af Michael Poulsens ældgamle folkeviser på sin fonograf. Poulsens udgave af folkevisen "Hr. Peders stalddreng" udgør den sidste sats i Percy Graingers suite over danske folkeviser, der helt er skrevet på baggrund af materiale indsamlet i Vejle.

Dette er ët ud af en serie på 5 håndkolorerede postkort, som blev udgivet i anledning af Vejles 600-års købstadsjubilæum i 1927. Jeg har fået dem af min gamle veninde, musikpædagogen Rigmor Tarp (1902 - 1998) søster til komponisten Svend Erik Tarp. Hun boede i Vedelsgade fra 1926 til kort før sin død og at besøge hende var som at træde et århundrede tilbage i tiden. Rigmor Tarp var åndsaristokrat i meget positiv forstand - og absolut ingen stivstikker. Hun VAR i perioder Vejles musikliv grundet sine kontakter til musikere i København via broderen, men hun var også den, der var blandt de første til at undervise børn og unge i jazz, da denne kom frem i 30'erne. I sine senere år lyttede dette imponerende bredspektrede menneske med stor glæde ofte til Pink Floyd! Hvor naturtro tegningen af Søndergade herover er, er ikke sådan at slå fast. Bortset fra "Den Smidtske Gård" er de fleste huse fra dengang nok borte. I baggrunden ses Møllen og samme sted galgebakken. Byens galge havde dog ikke været i brug i mange år i 1860, hvor billedet efter angivelsen skulle "være fra". Den sidste henrettelse i Danmark i fredstid fandt sted i 1892, hvor skarpretter Seistrup skilte Jens Nielsens hovede fra hans krop med et øksehug. Mærkværdigt at den slags barbariske henrettelsesmetoder var i brug for blot 112 år siden. Dødsstraffen afskaffedes i den almindelige lovgivning i 1924, men vi skal op i 70'erne, før den forsvinder ud af den militære straffelov.

Rådhus, bedagede automobiler - og et par stenstøtter

Retur til Nostalgi-forsiden