SB - Rosborg Gymnasium 1973 - 1976 2. g

Klassebilledet af 2. sb

Bageste række:Hanne, Birgit, Jonna, Eva Balle, Thomas, Lotte, Per og Tine Sejersen (senere gift Lützen) - vores fransklærer. Mellemste række: Eva, Doris, Anna Marie, Anna, Karin, Birthe, Ulla, Anette og Maria. Forreste række: Torben, Flemming Erhard, Carsten, Jørgen, Mig, Lis og Steen.

Her er klassebilledet taget inde i blok 2 lige udenfor vort klasseværelse - og tidspunktet på året er omtrent det samme som ved fotograferingen i 1. g. Da der jo altså kun var fire klasser på årgangen, var det kun muligt for de sproglige at blive nysproglige og for matematikerne at blive matematisk fysiske. Der var nogle få, som ikke kunne leve med dette, og som ofrede de hyggelige og interimistiske forhold på Hældagerskolen til fordel for Rødkilde, således forlod Jan Uffe og Jens os for at blive samfundssproglige dér. Det samme gjorde Peter Bach Nikolajsen fra vores a-klasse, hvorefter Torben flyttede ind i vores klasse for ikke at blive eneste repræsentant for sit køn i a-klassen. I øvrigt blev Rosborg fem 1. g klasser og en halv blok større i august 1974. Den lille årgang - og det lille gymnasium - samt det forhold at der ikke kunne grenvælges betød at vi fik nogle ganske intense år i Rosborgs start ude på Hældagerskolen. Dette skoleår bød i øvrigt på en amerikansk udvekslingsstudent, Ann Largent Cosho, fra Idaho som ganske hurtigt fik lært sig dansk, og som faldt godt til i klassen. Hun boede hos Marianne Hess. Og året bød på en udlandsekskursion - til London som vi oplevede i fortryllende præ-julestemning i starten af december. Preben Jensen ledede turen, og da der stadig kun var få lærere at tage af, og y-klassen var i Barcelona samtidig, tog Prebens kone Annette med på turen.

Lærerne i 1974: 1: Tine Sejersen (senere gift Lützen), 2: Erling Kristensen, 3: Inga Steen-Jensen, 4: Allan Lyhne, 5: Hans Henning Sloth, 6: Gustav Jahn, 7: Inge Sørensen (sekretær - død 1979), 8: Svend Aage Nielsen, 9: Bent Hirsberg, 10: Jens Skinnebach, 11: Preben Jensen, 12: Niels Erik Stengaard Hansen, 13: Johnny Schultz (død 2002), 14: Bent Kirkegaard, 15: Niels Stimpel, 16: Ole Stokkendal, 17: Chresten Klit. Benthe Bach mangler på billedet.

Jørn Münch (1.a) og jeg ruller Hindsberg-klaveret på plads efter festen i november 74. Dette og følgende billeder er taget af Niels Bloch Jensen (nu Niels Bloch Köser) 1. a.

Gustav bistår med oprydning.

Thomas og Claus Fischer (2.y) tæller aftenens omsætning op til elevrådet.

Man venter på nattens sidste bus foran Hældagerskolen. Fra venstre: ukendt, Per Ølund (2.y), Claus Fischer (2.y), Lis Nielsen (2.b), mig og Dorte Lyholmer (1.z).

Imens skød Rosborg langsomt op af jorden ude i Vejles enge - så langt i september 1974.

Vore klassekammerater fra 2. sa optræder ved julefesten 19. december 1974.

Bluesorkestret - en nydannelse i 1974 - spiller ved julefesten.

Kristian Nielsen (tidl. 2. mx) og Laila Mandal Jensen (2.sa) synger "Oh no, John" akkompagneret af bl.a. Chresten Klit.

Morten Thvilum i front og mig næsten skjult bag Klaus Bloch og Lis Nielsen ved klaveret uropfører Mortens og min "Bongo-julesang" sammen med feststemte julefestdeltagere fra snart sagt alle 2. g - klasser ved julefesten.

Claus Munk og Kristian Nielsen opfører den gamle (allerede dengang!) monolog "Tømmerflåden".

Erling og Hirsberg hviler ørerne i et roligt hjørne i Hældagerskolens anden blok ved samme julefest.

Imens rejser bygningerne sig, så man snart kan genkende omridset af gymnasiet.

Og selvfølgelig holdt man prøvevalg på Rosborg i januar 1975 ligesom i "den virkelige verden". Fra venstre ses "partiformændene": mig for liste E, Retsforbundet (jamen det var det virkelig!!), Ida Knudsen for V, Venstre, Ernst Nielsen for B, Radikale Venstre, Jørgen Gram Christensen for K, Danmarks Kommunistiske Parti, Laila Mandal for Y, Venstresocialisterne, ordstyreren Thomas Hess-Petersen, Marianne Hess for F, Socialistisk Folkeparti, Per Reimann for C, Konservative Folkeparti, Hans Jørgen Martens for Z, Fremskridtspartiet og Carsten Holm for A, Socialdemokratiet.

Anmeldelsen af Rosborgs 2. forårskoncert i VAF den 19. april 1975.

Gå videre til: 3. sb eller til: "tidstavle" 2. sb for at blive inspireret.

Retur til forsiden