SB - Rosborg Gymnasium 1973 - 1976

I det følgende skal vi se lidt på livet i b-klassen på Rosborg Gymnasium i Vejle i årene fra 1973 - 1976. Gymnasiet var på det tidspunkt helt nyt - så nyt at det endnu ikke var blevet bygget, og man måtte låne en blok på Hældagerskolen i Bredballe. Det skulle gå stærkt, både med at få bygget gymnasiet nede i Vejle Enge, og med at skaffe plads til de mange gymnasieelever i byen, derfor måtte man starte skolen med fire 1.g-klasser i august 1973, og her ser vi:

Klassebilledet af 1. sb

Bageste række: Mig, Thomas, Jørgen og Per. Næstbageste række: Steen, Carsten, Jan Uffe, Jens og Flemming Erhard. Forreste stående række: Marianne, Jonna, Eva Balle, Karin, Lis, Birgit, Lotte, Doris Bente og Birthe. Forreste siddende række: Anna, Hanne, Maria, Anette, Eva og Anna Marie.

Klassebilledet er taget af vores musiklærer Gustav Jahn i skolegården mellem gymnasiets blok 2 og folkeskolens blok 1 på Hældagerskolen. Skolen blev bygget på Bybækgårds jorder, og selve gården blev liggende endnu i nogle år. Det landlige indtryk forstærkes da også af traktoren i baggrunden. Vi må skrive starten af oktober 1973, for Jørgen er kommet ind i klassen efter halvanden måneds tid på Rødkilde Gymnasium. Han byttede med Ursula Ljungquist og Ninna Frank Petersen, som flyttede derned - for kort efter at flytte igen og tage 3. real på hhv. Baptisternes Kostskole i Tølløse og Klostergades Skole i Vejle. Bente Krustrup Vinding gik endnu i klassen, men hun forlod den omkring efterårsferien. Ellers var det en tid præget af at alt var nyt og ukendt - også for lærerne, men Erling, vores rektor, som vi lynhurtigt kom på fornavn med, og hans stab forstod at skabe en god pionérånd, og især musikken og de to aktive undervisere i det fag, Gustav og Tine, fik en fremskudt position.

Rosborg Gymnasium, eller snarere landskabet omkring, som det så ud i oktober 1973.

Fra et frikvarter én af de allerførste dage i Hældagerskolens fællesrum (+ 2 næste billeder).

Erling i færd med at synge "Rosborg Blues" ved fastelavnsfesten i februar 1974. Tine sidder ved klaveret.

Inga afsynger ved samme fastelavnsfest forklædt til nærmest ukendelighed som rektor Erling Kristensen "Rektors Vise"
(på melodien til "Admiralens Vise" fra operetten "Pinafore").

Chresten Klit spiller, og Kristian synger en bakkesangerinde-vise.

Ole Stokkendal forklædt som cowboy og Maria Jahn som barokkvinde.

Thomas Hess-Petersen synger "Veronica" akkompagneret af bl.a. Tine på bas.

De tre andre klasser

1. sa.

1. mx.

1. my.

Klaus Bloch (1.x) og jeg spiller Brahms' Ungarske dans nr. 1 ved Rosborgs første forårskoncert den 3. maj 1974 i fællesområdet på Hældagerskolens blok 1 (folkeskoleblokken). Inga Steen-Jensen vender blad, og på første række ses fra venstre: Gustav Jahn, hans søn Rune, Birgit Olesen (nu: Birgitte Schrøder), Ulla Heisel Christensen (begge b-klassen), Mette Vernegren (y), Laila Mandal(a) og Christian Pedersen(x).

Gå videre til: 2. sb eller til: "tidstavle" 1. sb for at genopfriske erindringen yderligere.

videre til rektor Erling Kristensen

Videre til lektor Gustav Jahn

Videre til lektor Niels Stengård

Retur til forsiden


Opdateret d. 25.09.05